Slecht imago van de loodgieter?

Door het slechte imago van het loodgietersvak kampt deze branche tegenwoordig met een groot tekort aan vakkundig opgeleide vakmensen. Er heerst kennelijk nog altijd een beeld dat loodgieters voornamelijk werken in keukenkastjes. Een reden voor veel jongeren om niet voor dit vak te kiezen. Dit beeld is inmiddels echter zeer achterhaald. In dit blog leest u meer over de ontwikkelingen in het vakgebied en waarom het zo belangrijk is dat er goed opgeleide loodgieters worden aangenomen.

Modernisering van het loodgietersvak

Overuren moeten maken, loodgieters die met pensioen gaan, weinig nieuwe aanwas: het zijn allemaal problemen waar veel installatiebedrijven vandaag de dag mee te maken hebben. De reden hiervoor wordt met name gevonden in het slechte imago dat deze branche heeft. Riolering en wc’s, verstopte afvoeren en putjes, dat is wat het loodgietersvak volgens veel jongeren inhoudt. Het vakgebied wordt echter steeds uitgebreider. Er worden steeds meer innovatieve oplossingen gezocht en ook het loodgietersvak digitaliseert. Denk aan oplossingen als gecomputeriseerde systemen ter controle van riolering en moderne maatregelen voor een energiezuinig huis (geavanceerde CV-installaties bijvoorbeeld).

Terug de schoolbanken in

Door de hierboven beschreven modernisering ontstaat er in het loodgietersvak echter ook een ander probleem. Vanwege het feit dat er strenger gecontroleerd wordt op bijvoorbeeld energiezuinigheid en niet elke loodgieter of installateur zomaar een warmtepomp of CV-ketel mag installeren, is er onder de huidige loodgieters vaak sprake van niet voldoende gekwalificeerd personeel. Loodgieters die al jaren werkzaam zijn in het vak, moeten dus opnieuw de schoolbanken in. Zeker voor de installatie van een warmtepomp en een CV-ketel, is er een speciaal certificaat nodig.

Oplossingen voor het probleem in de loodgietersbranche

Om te stimuleren dat loodgieters en installateurs bijgeschoold worden, zullen installatiebedrijven hierin moeten investeren. Immers, goed opgeleid personeel is de basis van het voortbestaan van een bedrijf, ook gezien de nieuwe eisen op het gebied van milieuwetgeving. Anderzijds wordt er ook gepleit voor een versoepeling van de regelgeving, zodat het voor veel loodgieters niet zo’n hoge drempel wordt om een nieuw diploma te behalen.

Vakkundig en professioneel

Wilt u zeker weten dat u te maken heeft met een vakkundig en professioneel installatiebedrijf, dat voldoet aan alle eisen en over de benodigde certificaten beschikt? Neem dan eens een kijkje op de website van Gisa Installatietechniek, een bijzonder ervaren loodgietersbedrijf.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *