Een totale renovatie van een woonhuis

Een jong stel uit Utrecht wilde graag wat meer ruimte. In de binnenstad van Utrecht was het appartement aan de kleine kant en de huur fors. Net buiten Utrecht vonden ze een oudere woning op een ruime kavel. Er was echter sprake van een slechte staat van onderhoud. Dit drukte de vraagprijs ver naar beneden. Zeker omdat het pand inmiddels ook al vijf jaar te koop stond. De totale renovatie van dit woonhuis was onontkoombaar. Het stel beschikte over een caravan en die kon op de ruime kavel prima worden geplaatst. Als tweeverdieners hadden beiden de afgelopen jaren flink kunnen sparen. Er werd een financiering aangevraagd voor de aankoop en het budget voor de verbouwing werd vastgesteld op € 80.000,-. Na de keuze te hebben gemaakt voor de aannemer die de totale renovatie trok het stel in de caravan op het erf en ging aan de slag.

Praktische oplossingen tijdens de verbouwing in Utrecht

Tijdens de verbouwing in Utrecht werd samengewerkt tussen bouwvakkers en opdrachtgevers. Voor het lastige werk werd een beroep op de aannemer en zijn mensen gedaan. Veel van het werk kon door het stel zelf worden gedaan. Vaak werd de basis gedaan door de timmerman, de metselaar en de stukadoor. Het stel zelf nam aansluitend hamer, behangkwast en verf in de hand om weer een deel af te kunnen ronden. Optimale samenwerking, waardoor het project verbouwing in Utrecht succesvol verliep. Binnen het budget en binnen de tijdsplanning.

Keuze voor een aannemersbedrijf

Om de verbouwing in Utrecht goed te laten verlopen is het belangrijk dat de keuze voor het best passende aannemersbedrijf wordt gemaakt. De opdrachtgevers voor deze verbouwing in Utrecht hebben bij hun selectie gelet op de volgende onderwerpen:

  • De flexibiliteit in aanpak van het gekozen aannemersbedrijf
  • De vestigingsplaats in of nabij Utrecht
  • De duidelijkheid van de aangevraagde offertes
  • De opgegeven referenties bij andere verbouwingen
  • De verhouding tussen prijs en kwaliteit

Ook minder objectieve criteria speelden een rol bij de keuze. Zo gaf de indruk van vertrouwen in de aannemer een belangrijke indicatie dat deze verbouwing in Utrecht succesvol zou verlopen. Dat bleek in de praktijk inderdaad te kloppen. De aannemer hield vaak contact en stelde de opdrachtgevers voor de verbouwing in Utrecht vriendelijk en vakkundig op de hoogte. Bij verbouwingen, zoals deze aan het oudere pand in Utrecht, komen soms tegenvallers aan het licht. De opdrachtgever werd direct op de hoogte gesteld en er volgde praktisch overleg over de te volgen aanpak.

Kies voor een goed bedrijf voor de verbouwing in Utrecht

Staat u zelf op het punt om met een verbouwing te starten? Bijvoorbeeld in Utrecht? Maak dan een zorgvuldige afweging van de keuze voor een aannemer. Bepaal uw budget en maak een inschatting van de verbouwingsperiode. Bekijk nu een voorbeeld van een aannemersbedrijf dat uw verbouwing in Utrecht uit zou kunnen voeren.