Timmermannen gevraagd!

Hout is nog altijd een veelgebruikt materiaal in verschillende bouwwerken. Van woning tot appartement, van bedrijfspand tot schuur: aan elk pand zit het nodige aan houtbouw en timmerwerk. Voor de timmerman van tegenwoordig dan ook werk genoeg.

Een ambachtelijk beroep

Van oudsher richt het timmerberoep zich niet op 1 onderdeel. Vroeger richtte de timmerman zich voornamelijk op het maken van kleine houten producten zoals speelgoed, karren en werktuigen. Vanuit een kleine werkplaats werden verschillende timmerwerken gefabriceerd. In de middeleeuwen werd het timmerwerk volledig handmatig gedaan. Timmermannen waren aaneengesloten bij een beroepsgroep, ofwel gilde. De leerlingen leerden het vak in de praktijk door een meester en moesten ook proeven afleggen om de vakbekwaamheid te testen. Hoewel moderne technieken het werk van de hedendaagse timmerman een stuk makkelijker en efficiënter maken, blijft het een vak dat om kennis en kunde vraagt.

Timmerwerk aan de winkel

Tegenwoordig houdt de hedendaagse timmerman zich dan ook met verschillende timmerwerken bezig. Werkzaamheden aan woningen, schuren, garages en bedrijfspanden behoren tot de dagelijkse bezigheden van de professionele timmerman. Zowel aan de binnenkant als de buitenkant van deze panden zit houtbouw en de timmerman kan dan ook zowel buiten als binnen van dienst zijn. Daarbij moet u denken aan reparaties, renovaties, onderhoud en nieuwbouw. Ook het werken vanaf een bouwtekening en ontwerpen behoort tot de werkzaamheden. Kortom een veelzijdig beroep dat ook niet te onderschatten valt. Timmeren is vaak zwaar werk, zowel fysiek als mentaal.

De bouwcrisis verslagen

Nergens trof de economische crisis Nederland zo hard als in de bouwsector. Zo ook bij de vele timmerfabrieken en timmerbedrijven in Nederland was de malaise groot: de ene na de andere aannemer ging failliet. Echter trekt momenteel de bouw weer razendsnel aan. Aan vergadertafels gaat het niet langer meer alleen over risicobeperking, maar worden de toekomstplannen weer voor de dag gehaald. Ook vanwege het groeiend aantal inwoners in Nederland is de vraag naar bijvoorbeeld huisvesting vergroot en dreigt er zelfs een tekort te ontstaan aan vaklui zoals timmermannen. Werk genoeg dus!

Een nieuwe look voor uw woning

Wanneer u ervan droomt om uw woning van een nieuwe uitstraling te voorzien of bijvoorbeeld uw badkamer te laten renoveren, heeft u een grote kans dat daar de expertise van een timmerman bij ingeschakeld dient te worden. Bekijk bij het beoordelen van verschillende bedrijven voor uw houtbouw de websites en reviews. U wilt uw klus natuurlijk niet aan het eerste het beste bedrijf overlaten. Vertrouwen en afspraken nakomen is daarbij essentieel. Om een impressie te geven van wat een timmerbedrijf kan betekenen, bekijk dan eens de volgende website: Bee Pee Hout bouw.