Tijd voor een terugblik

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de Code Verantwoordelijk Marktgedrag (CVM) voor de schoonmaakbranche werd opgesteld. Een goed moment om eens terug te kijken op de veranderingen die sinds dat moment zijn doorgevoerd in de wereld van de schoonmaak. Maar wat was ook al weer de achtergrond van de CVM? Laten we uw geheugen even opfrissen.

De schoonmaakbranche opgefrist

Onvrede over de grote werkdruk in binnen de schoonmaak leidde in 2010 tot grootschalige stakingen. Veel partijen waren het er dan ook wel over eens: de zoektocht naar steeds verdergaande kostenbesparingen was ontaard in een onverantwoorde ‘race to the bottom’. De menselijke maat leek verdwenen. Als tegenreactie op de ‘doorgeschoten marktwerking’ werden schoonmaakbedrijven, leveranciers en intermediairs en klanten opgeroepen om deze ongewenste ontwikkeling een halt toe te roepen. De verschillende betrokken partijen gingen rond de tafel. Dit leidde tot tot het opstellen van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Hierin wordt een moreel appèl gedaan op alle betrokkenen om op een meer verantwoordelijke manier met elkaar zaken te doen. Hierdoor zou de balans tussen prijs en kwaliteit weer in ere hersteld moeten worden. Betere arbeidsomstandigheden en beter schoonmaakwerk dus. Maar wat heeft de Code ons eigenlijk opgeleverd?

Het goede nieuws

Inmiddels hebben ongeveer 1000 partijen zich bij de Code aangesloten, waaronder uiteraard veel schoonmaakbedrijven. Een erg mooie score. Er zijn in de afgelopen jaren bovendien veel bijzondere best practices ontwikkeld. Schoonmaakbedrijven tonen hiermee aan erg gecommitteerd zijn om de Code zo goed mogelijk uit te dragen. Zo leveren ze een belangrijke bijdrage aan duurzamere marktomstandigheden.

Het slechte nieuws

Ondanks de prijzenswaardige resultaten zijn de misstanden in de schoonmaakbranche nog steeds niet uit de wereld geholpen. Met name in de fastfoodbranche komen misstanden nog regelmatig voor. Denk bijvoorbeeld aan onderbetaling en zeer lange werkdagen. In de wereld van de schoonmaak is er dan ook nog altijd voldoende ruimte voor verbetering.

Kies voor betrouwbaarheid

Wilt u ook de zekerheid hebben dat u in zee gaat met een betrouwbaar schoonmaakbedrijf? Een bedrijf dat haar werknemers oprecht waardeert en niet slechts als productiekapitaal beschouwt? Schakel dan altijd één van de schoonmaakbedrijven in die zich hebben aangesloten bij de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Een goed voorbeeld van een dergelijk betrouwbaar schoonmaakbedrijf in de regio Eindhoven is Schoonmaakbedrijf Waalre, dat u hier kunt vinden. Hiermee kiest u voor een bedrijf dat:

  • De schoonmaak in de eerste plaats als mensenwerk ziet
  • Reële tarieven hanteert
  • Haar werknemers ondersteunt met scholing en begeleiding
  • Veel waarde hecht aan klanttevredenheid
  • Bij alle schoonmaakwerkzaamheden rekening houdt met het milieu

En voor we het vergeten: heeft u zich nog niet aangesloten bij de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, maar herkent u uw bedrijf er wel in? Meld u zich dan alsnog aan op http://www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl. Dit is volledig gratis en vele schoonmaakbedrijven en anderen gingen u al voor!